Back in the ring gjør yoga på Puro Yoge, Oslo.

Om Back in the ring

Idéen til ”Back in the Ring”, kom fra Alexander Medins møte med = Oslo selgere. De klaget på manglende tilbud for å kunne ivareta sin helse, og etter mange år med misbruk hadde de mistet troen på å kunne bygge opp kroppen sin igjen og leve et normalt liv.

Alexander, deleier av Puro Yoga i Bygdøy Allé, inviterte mange av = Oslo selgerne til å komme å delta på klassene. I tillegg begynte han å undervise gratis på forskjellige behandlingshjem og institusjoner innerordnet Kirkens Bymisjon.

Den 1. juli hadde han samlet en gruppe på 20 personer i alderen 24-56, som i løpet av to måneder deltok i daglig yogaundervisning. Noen var i aktiv rus, andre gikk på aktiv medisinering som Metadon, Subutex og Suboxone. I løpet av denne perioden ble også deltagerne med på forskjellige fellesaktiviteter i helgene for å bygge opp et felleskap.

Ti av de mest dedikerte deltagerne fikk muligheten til å være med til India i en måned og hjelpe de fattige. Der fikk de også muligheten til å utdype sin yogapraksis. Etter hjemkomst til Norge var gruppen sammen en uke i Nordmarka, gikk senere noen fjellturer og i samvær med hverandre la opp konkrete planer for framtiden. Majoriteten av deltagerne har nå sluttet med medisinering, andre har trappet seg ned radikalt, men det viktigste er at alle klarer seg mye bedre en før, har en større livsgnist, og mange er nå ute og søker aktiv jobb istedenfor og bare være under NAV.

Prosjektet har fått mye oppmerksomhet i media og i sosiale nettverk. Mange av deltagerne har holdt foredrag på høyskoler, festivaler og forskjellige institusjoner, og har begynt å undervise for å hjelpe andre til å komme seg ut av situasjonen de selv var i.

Prosjektet har også en egen Facebook-side www.facebook.com/BackintheRing Her har hele prosjektet blitt dokumentert med oppdateringer underveis og man kan følge prosjektets videre aktiviteter og utvikling.

Vi har også laget en kortere dokumentarfilm om prosjektet som kan sees her:

Kontakt oss

Stiftelsen Yoga for livet

Organisasjonsnr: 911 641 488

Styreleder: R. Alexander Medin

Bygdøy allé 16, 0262 Oslo

Telefon: 409 42 008

e-post: ram@puroyoga.no

Sosiale medier

Nyeste bilder på Instagram