BITR gjengen, første del

Resultater

Vi er vel innforstått med problematikken å jobbe med rusavhengige og den negative statistikken av tilbakefall. Det er umulig å sette et konkret antall av hvor mange som vil bli rusfrie, men prosjektets mål er å hjelpe mennesker i LAR slutte/trappe ned på «medisiner», og få mennesker i aktiv rus inn i behandling eller over på LAR. Vår erfaring så langt er at våre deltagere har fått en mye bedre livskvalitet, gjenopptatt kontakten med familie, og har begynt med frivillig arbeid for forskjellige organisasjoner. Flere har sluttet med Subutex, Subuxon og Metadon, og mange er nå aktive arbeidssøkere.

Evalueringer under prosjektets gang, årlige sluttrapporter og relevant informasjon vil bli delt med samarbeids partnere og offentlige instanser. Den planlagte boken som følger prosessen til mange av deltagerne vil kunne nå ut til allmenheten og belyse rusproblematikken. Forhåpentligvis vil dette styrke debatten og engasjementet om rusomsorg og rehabilitering av menneskeverd i Norge.

Overføringsverdi

Sluttfasen av prosjektet er at de tidligere deltagerne engasjerer seg i neste runde av prosjektet. De rekrutterer nye deltagere, hjelper til i undervisningen og veiledningen av disse. Årets deltagere blir faddere for neste års deltagere og støtter disse underveis med veiledning, felleskapsturer og undervisning når det behøves.

Den store overføringsverdien i prosjektet ligger i at enkeltindividet som er med får muligheten til å bygge seg opp som menneske, gjøre konstruktive grep i hverdagen og omsider finne sin plass i samfunnet. Alle kan ikke bli veiledere til videre drift og virksomhet av prosjektet, men de får med seg uvurderlige redskap til å takle hverdagen bedre og forstå de underliggende mønstre i seg selv. Dette vil forhåpentligvis støtte de resten av livet og gi de muligheten til å takle livets utfordringer bedre på alle plan.

Prosjektet vil garantert være en vekker for hvordan man kan komme seg ut av ulike typer misbruk og en pådriver for nytenkning innen rehabilitering av rusavhengige i Norge.

Forutsetninger og risikofaktorer

Vi har gode forutsetninger for å lykkes med dette prosjektet. Vi har lokaler til disposisjon i de respektive byene der yogaundervisning kan drives og samtalegrupper holdes. Vi har et godt nettverk av dyktige instruktører og støttespillere som hjelper oss med den ukentlige undervisning og aktiviteter i de forskjellige nærmiljøer. Vi har også fått klarsignal fra Soleggen fjellstue i Vågå, Lom til opphold for hele gruppen i mai måned. I Hemsedal og Telemark har vi allerede etablerte nettverk som kjenner til prosjektet og ønsker støtte oss på ulike måter. Alt er gjort klart for et besøk i India og våre støttespillere der ser fram i mot vårt opphold og deltagelse.

Etter mye publisitet rundt prosjektet begynner nå det offentlige Norge også å legge merke til oss. Framover ønsker vi å inngå en samarbeid med kommunene der de kan bistå med rekruttering til prosjektet og mulig finansiell støtte til videre drift.

Rusmiddeletaten i de respektive byen begynner nå å vise interesse for hva vi holder på med og vi er invitert av LAR til å holde et foredrag på deres 10-års jubileum i Folkets Hus den 16. og 17. oktober.

Gjennomføringen av forrige runde av «BACK IN THE RING» forløp uten de store utfordringer. Samtidig ble vi oppmerksom på noen områder vi kan ta visse forhåndsregler. Alle deltagere er med på frivillige basis og eget ansvar. Alle skriver under på en erklæring hvor de forplikter seg til å være med på prosjektet. De forskjellige aktiviteter i Norge skjer på eget ansvar og vi gjør det ytterste for å sikre deltagernes sikkerhet og helse underveis.

Det vil stilles strenge krav til alle deltagere, det er null-toleranse ovenfor alle rusmidler under prosjektet, og urinprøver vil bli gjennomført når mistanke foreligger.

Under oppholdet i India forplikter alle deltagere seg til å levere pass, penger og alle medisiner til ansvarsleder og sykepleier som er med på reisen.

Den siste måneden i Norge setter vi ekstra stort fokus på hva deltagerne ønsker seg videre med sine liv og hvilke konkrete grep som kreves av hver enkelt for å kunne realisere dette. For de som ønsker det vil det være mulighet til å bli støttespillere for de som skal være med på neste runde av prosjektet. På denne måten er sirkelen sluttet og vi begynner neste runde med rekruttering fra tidligere deltagere.

Kontakt oss

Stiftelsen Yoga for livet

Organisasjonsnr: 911 641 488

Styreleder: R. Alexander Medin

Bygdøy allé 16, 0262 Oslo

Telefon: 409 42 008

e-post: ram@puroyoga.no

Sosiale medier

Nyeste bilder på Instagram