Rusproblemer og samfunnet

Over de siste femten årene har mer en 3 500 unge mennesker dødd av overdoser i Norge. Selv om statistikken nå peker litt nedover grunnet Legemiddel assistert rehabilitering (LAR) med Metadon, Subutex og Subuxone savner de fleste rusavhengige oppfølging etter behandling. I dag finnes det ca. 8 000 mennesker i Norge som er underordnet LAR og de fleste har ingen som helst framtidsutsikter til å kunne trappe seg ned, eller av. Det finnes heller ingen konkrete tiltak satt i gang for å hjelpe mennesker med dette.

Dessverre blir medisinering ofte en ukritisk utvei som leder til pasifisering av enkeltindividene og skjuler de underliggende konsekvenser dette har for et menneskeverd. Man kan spørre seg om det er noen langsiktig løsning å la unge mennesker få Metadon og lignende i tidlig alder og bli avhengige av dette resten av livet, uten hjelp og oppfølging?

Det virker innlysende at samfunnet ønsker å spare penger når gjennomsnittskostnaden for en deltager på en behandlingsinstitusjon ligger på mellom 1-2 millioner kroner. Tar man videre i betraktning at minst 75 % av de som har vært på institusjon har tilbakefall innen 3-5 år etter utskrivelse, virker det naturlig å søke nye alternative veier til rusproblematikken i Norge.

LAR er en viktig institusjon som sitter inne med spesialistkompetanse i å hjelpe mennesker ut av aktiv rus og redder mange liv hvert år. Vi ønsker å samarbeide med LAR og følge deres retningslinjer for nedtrapping av «medisineringen» til de av våre deltagere det er aktuelt for. Formålet med prosjektet er å gi våre deltagere en ny livskraft og selvinnsikt. Hjelpe de tilbake til livet, og ikke erstatte en avhengighet med noen annet, som ofte er følgende av en passiv medisinering. I samarbeid med LAR håper vi å kunne komme fram til en ny innsikt i hvordan man kan hjelpe mennesker trappe ned og avslutte medisinering av Subutex, Metadon og lignende, og de langsiktige negative helsemessige konsekvenser dette har for enkeltindividet. LAR er en viktig overgangsfase for rusmisbrukere, men det kan vel aldri være en løsning å gjøre folk til «statlige narkomane» resten av livet?

De over tjue rusavhengige vi har jobbet med så langt sier de lengter etter faste rutiner i hverdagen og muligheten til å bygge opp fysisk og psykisk styrke. De fleste ønsker å bygge opp sine liv, men vet ikke hvordan. Mange sliter med sosial angst og depresjoner og kjenner seg mer akseptert i et rusmiljø enn i samfunnet som helhet. Et fundamentalt problem i velferdslandet Norge er at det mangler grunnleggende ettervern der tidligere innsatte/rusavhengige tar del av et felleskap, lærer seg å ta ansvar og bidrar aktivt i prosessen i å styrke seg selv og andre.

Komplikasjonene med rusmisbruk har dyptgående konsekvenser for hele samfunnet på mange plan. Vi vil ikke spekulere i hvorfor folk velger å ruse seg, vi er mer interessert i å finne konstruktive verktøy og metoder til å hjelpe våre deltagere med å mestre livet og finne glede i hverdagen med det utgangspunktet de har.

Kontakt oss

Stiftelsen Yoga for livet

Organisasjonsnr: 911 641 488

Styreleder: R. Alexander Medin

Bygdøy allé 16, 0262 Oslo

Telefon: 409 42 008

e-post: ram@puroyoga.no

Sosiale medier

Nyeste bilder på Instagram