Back in the ring, yoga på Puro Yoga, Oslo

Yoga som behandlingsform

En god yogapraksis setter søkelys på det å være menneske og forsøker å vekke den fysiske og psykiske livskvalitet. Det handler om å møte seg selv, kjenne sine utfordringer og begrensninger, og gradvis lære seg bygge opp positive handlingsmønstre. Primært bygger selve praksisen på fysiske øvelser der man blir bevist om underliggende spenninger i kropp og sin. Etter som kroppen blir sterkere og fri fra ubalanser, vil det mentale aspektet av yoga gjøre seg gjeldende som gir økt fokus, konsentrasjon og større tilstedeværelse. Yoga bygger også på etiske og moralske prinsipper der man lærer seg ta ansvar for seg selv, sine handlinger og sitt nærmiljø.

Yoga er først og fremst en prosess der man møter seg selv. Hvor man lærer seg å eksistere uten å flykte eller la seg distrahere. En øket tilstedeværelse gir grobunn for større innsikt innad og utad og man lærer seg finne en harmoni med seg selv og andre.

De siste årene har det kommet fram mye vitenskapelige dokumentasjon over de positive virkninger som yoga gir. Forskjellige former for yoga er nå en akseptert treningsform i samfunnet og blir i en stadig større grad integrert som behandlingsform innen helsevesenet, ulike institusjoner som fengsel, rusinstitusjoner, barnevernet og psykiatrien. I USA og England har man under flere år fått positive resultater i behandling av traumer for soldater, innsatte i fengsler, atferdsproblemer blant barn og unge.  I Sverige har yoga blitt en akseptert behandlingsform innen helsevesenet både i forebyggende arbeid og rehabilitering.

Yoga er definitivt ikke den eneste løsningen på utfordringer innen helsevesenet, kriminalitet, rus og psykiske lidelser, men større selvdisiplin og økt selvbevissthet kan hjelpe mennesker til å få en dypere innsikt i sine adferdsmønstre. Dette er behjelpelig i å bygge opp konstruktive mønstre som fremmer et rikere liv blant enkeltmennesker og samfunnet som helhet.

Hva er yoga

Yoga er vanskelig å forklare med ord. Det er snarere noe man opplever når forholdene ligger til rette. Når man opplever harmoni, fred og velvære med seg selv. Tradisjonelt betyr det å være i balanse med seg selv eller å ta seg sammen og kunne yte sitt beste i vanskelige oppgaver og situasjoner man står ovenfor.

En utøvende praksis av yoga begynner for de fleste med den fysiske kroppen. Først lærer man seg puste litt bedre, slappe av og gradvis oppleve en indre ro. Hva som står i veien for dette er ofte våre egne underliggende spenninger, frustrasjoner og traumer. Yoga gir innsikt om hvordan ens kropp og sinn fungerer og en jevnlig praksis vil hjelpe utøveren til å møte fastlåste mønstre og gradvis bygge opp positive mønstre som fremmer et friskere liv og gir større klarhet i sinnet.

Yoga er ingen ”quick-fix”, flukt eller drøm om høyere meditative tilstander. Det handler om å se seg selv der man er. Her og nå. Få perspektiv på tilværelsen og innse at vi alle er et produkt av vår fortid, men kan endre på vår framtid ved å bygge opp positive mønstre og unngå negative mønstre.

Den klassiske definisjonen gitt av Patanjali er ”Yoga er tøylingen av sinnets flyktige mønstre”. Når vi virkelig lykkes med det og kan blir fri fra alle sinnslidelser og motsetninger vi er påvirkelige av hviler vi naturlig i et dypere tilstand av yoga. Å kunne være totalt sentrert, oppleve likevekt i sinnet, i motgang så vel som medgang, og ikke formes av de ytre momenter, men snarere hvile i sitt eget naturlige tilstand av frid, det er yogaens store mål og hensikt. Opplevelsen av yoga er derfor ikke bare noe som skjer på en yoga matte eller i en treningshall, men snarere noe man tar til seg i hverdagen for et rikere, sunnere og verdig liv.

Forskning på yoga

I løpet av de siste ti årene har yoga fått en enorm interesse over hele verden. Vi tror det er på tide noen setter søkelys på om yoga faktisk kan fungere som behandlingsform for de underpriviligerte i samfunnet, eller om det bare er en sofistikert virkelighetsflukt for mennesker som søker noe alternativt og kjeder seg i livet? De siste årene har det kommet fram mye vitenskapelige dokumentasjon over de positive virkninger som yoga gir. Forskjellige former for yoga er nå en akseptert treningsform i samfunnet og blir i en stadig større grad integrert som en alternativ behandlingsform.

Yoga har nå også blitt en voksende akademisk disiplin i vesten. I USA og England har man under de siste årene drevet aktiv medisinsk forskning på bruken av yoga i posttraumatisk stress blant soldater og i behandlingen av traumer for unge med atferdsproblemer og innsatte i fengsler. I Sverige har yoga nå blitt en akseptert behandlingsform innen helsevesenet både i forebyggende arbeid og rehabilitering.

Helsevesenet, akademiske institusjoner og alternative behandlere begynner nå gradvis egne mer tid til forskning om yoga. For det seneste innen yogaforskning i Norge, vennligst se linkene under:

Kontakt oss

Stiftelsen Yoga for livet

Organisasjonsnr: 911 641 488

Styreleder: R. Alexander Medin

Bygdøy allé 16, 0262 Oslo

Telefon: 409 42 008

e-post: ram@puroyoga.no

Sosiale medier

Nyeste bilder på Instagram