Resultater gansteryoga

Resultater i fengslene

På Ila, Ringerike og i Oslo har vi allerede sett de positive effektene av yoga over tid. Mange av de mest energiske innsatte har blitt gode rollemodeller for andre da de har fått en mer avslappet framtoning og er mindre aggressive og rastløse. Vi ønsker å kunne etablere et nettverk av tidligere innsatte som etter løslatelse får muligheten til å undervise yoga på ungdomsinstitusjoner og være med i forebyggende tiltak blant unge som eksperimenterer med rus og står i faren for å få en kriminell løpebane.

Den største overføringsverdien ligger i at innsatte får muligheten til å bruke soningstiden på en konstruktiv måte. Yoga undervisningen tvinger de til å møte seg selv, slippe spenninger i kropp og sinn, rydde opp i forstyrrende mønstre, forbedre sine holdninger og bli en bedre utgave av seg selv den dagen de løslates til å kunne bli bede samfunnsborgere.

Vi ser vi at yoga først møter stor skepsis hos de innsatte, men mange av de som blir introdusert til det liker treningsformen meget godt og ønsker et utvidet tilbud. Erfaringsmessig opplever vi også at noen faller fra eller overhodet ikke er interessert i å prøve – men for de som gir det en sjanse og jobber med det over tid – ser vi en markant holdningsendring, forbedret fysisk og psykisk velvære, og et ønske bli bedre mennesker. Dette tror vi kan ha en positiv påvirkning på den negative statistikken som tilsier at majoriteten av de som løslates vil falle tilbake til kriminelle handlinger.

Yoga handler til syvende og sist om å møte seg selv, finne sin plass i livet og unngå negative handlingsmønstre som er til skade for en selv, andre og samfunnet som helhet.

Kontakt oss

Stiftelsen Yoga for livet

Organisasjonsnr: 911 641 488

Styreleder: R. Alexander Medin

Bygdøy allé 16, 0262 Oslo

Telefon: 409 42 008

e-post: ram@puroyoga.no

Sosiale medier

Nyeste bilder på Instagram