Bakgrunn og formål

Om Stiftelsen

Stiftelsen Yoga for livet ble etablert i 2012 som en veldedig organisasjon. Bakgrunnen for etableringen var å utforske alternative veier i rehabilitering av innsatte, rusmisbrukere og unge mennesker på skråplanet.

Stiftelsens leder, R. Alexander Medin, har etter 15 års arbeid som yogalærer opplevd og sett de mange positive resultatene en regelmessig yogapraksis kan ha på mennesker. I 2010 begynte han å undervise på frivillige basis for innsatte i Norske fengsler og merket seg den konstruktive påvirkning dette hadde på deltagerne. I 2012 etablerte Alexander stiftelsen sammen med personer fra kriminalomsorgen, kollegaer fra Puro Yoga og andre støttespillere.

Kriminalitet og rusproblematikk er et voksende samfunnsproblem i Norge og erfaringen tilsier at det kreves nytenking og strukturert oppfølging for å endre den negative statistikken av tilbakefall. Hver nye rusmisbruker og kriminell har store ødeleggende ringvirkninger for samfunnet, og ikke minst for individet selv. Det har økonomiske og sosiale konsekvenser for utallige mennesker. Samfunnet bruker enorme resurser på dette årlig, men på grunn av den utfordrende problemstillingen i oppfølging og ettervern, blir de aller færreste helt rusfrie eller bryter med kriminelle mønstre.

Yoga har et potensial til å øke menneskers selvinnsikt. Dette leder ofte til en større bevisstgjøring om negative personlige adferdsmønstre som igjen leder til større ansvarsfølelse for en selv og sine omgivelser. En regelmessig yoga praksis over tid, bygger positive adferdsmønstre i kropp og sinn og vår erfaring viser at dette har konstruktive konsekvenser for enkeltindividene og samfunnet som helhet.

Formål

Stiftelsen «Yoga for Livet» har som mål å fremme bedre psykisk og fysisk helse for mennesker som sliter med rus, sitter i fengsel, eller er i mental ubalanse. Formålet er å gi mennesker et redskap til å hjelpe seg selv, så de kan finne sin plass i et felleskap og bli en ressurs for seg selv, andre og samfunnet.

Når vi lykkes med dette, vet vi av erfaring at mennesker får et mer verdig liv og de lærer seg prioritere bort destruktive mønstre i sin livsførsel og tar dermed større ansvar for sine liv og handlingsmønstre.

Kontakt oss

Stiftelsen Yoga for livet

Organisasjonsnr: 911 641 488

Styreleder: R. Alexander Medin

Bygdøy allé 16, 0262 Oslo

Telefon: 409 42 008

e-post: ram@puroyoga.no

Sosiale medier

Nyeste bilder på Instagram